Oxo Good Grips Pro Utility/Tomato

Oxo Good Grips Pro Utility/Tomato