Epic Smoked Maple Salmon Fillet Strip

Ground & formed meat strip.

Epic Smoked Maple Salmon Fillet Strip