San Marzano Style Tomato Paste, Double Concentrated

4.4 oz - 125 g. Product of Italy.

San Marzano Style Tomato Paste, Double Concentrated