Boston Intl Cocktail Napkins-Vivendi Yellow

Boston Intl Cocktail Napkins-Vivendi Yellow