Boston Intl Cocktail Napkins-Palais Terracotta

Boston Intl Cocktail Napkins-Palais Terracotta