Boston Intl Cocktail Napkin-Pointsettia Ornament

Boston Intl Cocktail Napkin-Pointsettia Ornament