Wei-Chuan Dumpling Sauce

Product of Taiwan.

Wei-Chuan Dumpling Sauce