Shirakiku Sanshoku Dango W/Red Bean Paste

Shirakiku Sanshoku Dango W/Red Bean Paste