Shirakiku Sanshoku Dango - Tricolor

Shirakiku Sanshoku Dango - Tricolor