Shirakiku Umeboshi - Shiso

Product of Japan.

Shirakiku Umeboshi - Shiso