Jongga Vision Gochujang-Medium Hot Pepper Paste

www.Rheebros.com. Level 3: Medium Hot: 45-75 GHU. GHU (Gochujang hot taste unit). Product of Korea.

Jongga Vision Gochujang-Medium Hot Pepper Paste