Simanoca Tsukudani Goma Kombu

Simanoca Tsukudani Goma Kombu