Shirakiku Young Cut Corn

Drained wt 8 oz (227 g). Ready to server. Product of Thailand.

Shirakiku Young Cut Corn