Kikkoman Egg Flower Soup Mix Shiitake

Shiitake soup mix. Quick & easy. Product of USA.

Kikkoman Egg Flower Soup Mix Shiitake