Tsuki Ramen Broth - Scallop White Miso

Tsuki Ramen Broth - Scallop White Miso